Section
Segment

Eftirspurn eftir orku frá Íslandi hefur farið sívaxandi og kemur frá fjölbreyttri atvinnustarfsemi. Mikið markaðsstarf Landsvirkjunar á undanförnum árum hefur borið góðan árangur.

Segment

Nú er svo komið að eftirspurn eftir íslenskri endurnýjanlegri orku er meiri en framboð, sem þýðir að sá sem hefur nýja raforku til sölu á Íslandi er í lykilstöðu. Markaðurinn hefur á undanförnum árum breyst úr kaupendamarkaði í seljendamarkað.

Section
Segment

Hvernig hámörkum við verðmæti íslenskrar orku?

Section
Segment

Stór hluti af markaðsstarfi Landsvirkjunar felur í sér að greina markaði og leita uppi eftirsóknarverða viðskiptavini. Sem dæmi um góðan árangur þess má nefna aukinn áhuga gagnavera, sem eru sívaxandi iðnaður í heiminum samfara aukinni netnotkun og kröfu um gagnaöryggi. Einnig má nefna kísilmálmiðnað, sem fer ört stækkandi á heimsvísu, en Landsvirkjun hefur unnið ötult markaðsstarf gagnvart stærstu fyrirtækjum heimsins í þeim geira.

Eins og fram kemur í kaflanum um nýja viðskiptavini hafa tvær kísilmálmverksmiðjur bæst í hóp viðskiptavina Landsvirkjunar að undanförnu; PCC á Húsavík og United Silicon í Helguvík.

Í ljósi aukinna áherslna ríkja heims á loftslagsmál hefur sú þróun einnig orðið, að það er orðið eftirsótt í sjálfu sér að orka sé endurnýjanleg. Öll orka sem Landsvirkjun vinnur er endurnýjanleg og fyrirtækið finnur fyrir auknum áhuga erlendis vegna þessarar sérstöðu þeirrar vöru sem það hefur upp á að bjóða.

Þessi aukna eftirspurn er einnig til marks um það samkeppnisforskot og sérstöðu sem Landsvirkjun hefur á heimsvísu, með því að bjóða langtímasamninga með fyrirsjáanlegu orkuverði og öruggri afhendingu, því um leið og fleiri banka á dyrnar hjá fyrirtækinu ríkja erfiðar aðstæður á orkumörkuðum í heiminum, með lækkandi verði og óvissu á mörkuðum.

Með öflugu markaðsstarfi vinnur Landsvirkjun að því hlutverki sínu að hámarka afrakstur þeirra auðlinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir, en eins og kemur fram í ávarpi Harðar Arnarsonar forstjóra mun með sama áframhaldi verða hægt að greiða aukinn arð úr fyrirtækinu til eigenda þess, íslensku þjóðarinnar, innan nokkurra ára.