Segment

Nettó skuldir lækka um 205 m. USD frá fyrra ári

Section
Segment
Segment

Heildareignir Landsvirkjunar voru 4.285 m. USD í árslok 2015. Í árslok nam handbært fé 142 m. USD. Fyrirtækið hefur aðgang að samningsbundnum veltilánum og er óádreginn hluti þeirra 361 m. USD. Lausafé og óádregin lán voru því alls 503 m. USD.

Vaxtaberandi skuldir námu 2.128 m. USD í árslok 2015 og hafa lækkað um 270 m. USD frá árslokum 2014. Að teknu tilliti til handbærs fjár námu nettó skuldir Landsvirkjunar 1.985 m. USD í árslok og hafa lækkað um 205 m. USD frá árslokum 2014.

Section
Segment
Segment

Handbært fé frá rekstri að teknu tilliti til fjárfestinga var jákvætt um 171 m. USD og er ein af ástæðum þess að nettó skuldir lækka.

Landsvirkjun hefur lagt mikla áherslu á að lækka skuldir síðustu ár, en nettó skuldir hafa lækkað um 689 m. USD frá árslokum 2010.

Eigið fé fyrirtækisins hækkaði á árinu og var 1.917 m. USD í lok árs. Eiginfjárhlutfallið er það hæsta í sögu félagsins, 44,7% en það hækkaði um 4,8% frá árslokum 2014.

Section
Segment

Kennitölur

Landsvirkjun er enn þá tiltölulega skuldsett fyrirtæki en hefur á síðustu árum unnið markvisst að lækkun skulda og bætingu mælikvarða sem hafa áhrif á lánshæfismat fyrirtækisins.

Segment
Section
Segment

Skuldsetning samstæðunnar mæld á móti rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (nettó skuldir/EBITDA) lækkar úr 6,6x í árslok 2014 í 6,2x í árslok 2015. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti nettó skuldum fer úr 11,8% í árslok 2014 í 12,1% í árslok 2015.

Vaxtaþekjan (EBITDA/nettó vaxtagjöld) hækkar í 4,6x en var 3,8x í árslok 2014. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti vaxtagjöldum hækkar úr 2,8x í lok árs 2014 í 3,3x í árslok 2015.

Arðsemi eiginfjár reiknast út frá hagnaði, en gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða og annarra afleiða, ásamt gjaldeyrismuni, getur haft umtalsverð áhrif á niðurstöðuna. Arðsemi eiginfjár var jákvæð um 4,7% fyrir árið 2014 og jákvæð um 4,9% árið 2015.

Section
Segment

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2015 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali. Einnig er hægt að sækja Ársskýrsluna í Acrobat (pdf) skjali.